WIJ WERKEN IN OPDRACHT VAN OPENBARE INSTANTIES : MUSEA, KERKFABRIEKEN, MONUMENTENZORG, ERFGOED ORGANISATIES...

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN, KUNSTVERZAMELAARS, GALERIES, PRIVé-EIGENAARS, KUNSTENAARS...


 1. *WAARDEVOLLE KUNSTWERKEN OF KUNST MET EERDER EEN SENTIMENTELE WAARDE WORDEN OP DEZELFDE WIJZE BEHANDELD

 2. *WE HEBBEN RESPECT VOOR DE INTEGRITEIT VAN HET KUNSTWERK EN DE KUNSTENAAR.

 3. *GRONDIG VOORAFGAAND ONDERZOEK VAN ALLE KUNSTWERKEN.  ( Met UV LICHT, INFRAROOD, MICROSCOPISCH ONDERZOEK...)

 4. *ONDERZOEK NAAR, INFORMATIE OVER, EN COMMUNICATIE MET DE OPDDRACHTGEVER, EN INDIEN MOGELIJK, DE KUNSTENAAR,

  DIT GAAT VOORAF AAN DE BEHANDELINGEN.

 1. *WIJ HOUDEN ONS AAN DE NORMEN EN ETHISCHE CODES VOOR HET BEHOUD VAN ONS CULTUREEL ERFGOED (ECCO, ICOM ...)

 2. *ER WORDT EEN VERSLAG OPGEMAAKT VAN DE ALGEMENE TOESTAND VAN DE KUNSTWERKEN EN VAN ALLE VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 3. *ER WORDEN FOTO’S GENOMEN VOOR , TIJDENS  EN NA DE BEHANDELINGEN


 1. *DE WERKEN WORDEN UITGEVOERD BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN EN VOLGENS DUIDELIJKE PRIJSAFSPRAKEN

 2. *ALLE KUNSTWERKEN WORDEN VERZEKERD

 3. *ONS ATELIER IS ALARM BEVEILIGD EN UITGERUST OM OOK MONUMENTALE WERKEN TE BEHANDELEN

 4. *WIJ WERKEN EVENEENS ‘IN SITU’ INDIEN NOODZAKELIJK OF GEWENST


OUDE EN HISTORISCHE KUNST                                                                                                  MODERNE KUNST - HEDENDAAGSE KUNST